journalistik mm

bøger

debat 

og artikler

foredrag 

konsulent-

ydelser

det tabte land

der er 

et yndigt land

andre 

udgivelser

 

 

 

 

Oluf Winge:   Jægernes skadelige dyr

 

BæreDygtighed genudgiver nu klassikeren ”Jægernes skadelige dyr” af Oluf Winge, fra 1886. Til trods for sin alder er denne bog stadig meget relevant, både som historisk dokument og som et vægtigt argument i den aktuelle debat om ulovlig forfølgelse af rovfugle.

Bogen skildrer det enøjede nyttehensyn – og den store uvidenhed – der lå til grund for den hensynsløse forfølgelse af alle rovfugle og rovdyr i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af det 20. århundrede. På samme måde som Wesenberg-Lunds bog "Bondelandets Fauna" fra 1927 er Winges bog helt central for at huske og forstå, hvad der gik forud for den tid, vi selv befinder os i og søger at påvirke. Eller sagt på en anden måde: uden kontinuitet i vores viden kan vi ikke vide, hvor vi skal bevæge os hen.            

Bogen er på 112 sider og med forord af mag. scient.  Poul Hald-Mortensen, som nok er vor mest indsigtsfulde videnskabsmand, når det gælder spændingsfeltet mellem jagt og faunabeskyttelse. Hald-Mortensen, der selv er jæger, har ved utallige lejligheder i de seneste 40 år argumenteret for en biologisk funderet jagtudøvelse, der er meget i slægt med Winges natursyn.

BOGEN koster 80 kr. incl. moms, men bestiller du 3 eks., får du dem for 200 kr. incl. moms. Hertil lægges forsendelse. 

                                                                                           

Kjeld Hansen - Tåstrupvej 31, Tåstrup 4672 Klippinge - +45 56 52 22 70 - email