journalistik mm

bøger

debat 

og artikler

foredrag 

konsulent-

ydelser

det tabte land

der er 

et yndigt land

andre 

udgivelser

 

 

 

 

Carl Wesenberg-Lund:   Bondelandets Fauna

 

Et lands naturskønhed er en nationalformue, hvoraf slægt på slægt gennem sekler skal leve. En eneste generation kan lægge den øde; ikke snese af generationer kan bringe den på fode igen. Intet slægtled med tilbørligt fremsyn og med respekt for det overleverede  vil gå med til et sådant ødelæggelsesværk (...). Opretholdelsen af et lands oprindelige naturskønhed har intet med føleri at gøre; ødelæggelsen af den for øjeblikkelig vindings skyld særdeles meget med brutalitet.            (Wesenberg-Lund 1915)  

 

Hvorfor genudgive udvalgte tekster fra 1920-30’erne af en mand, der blev født tre år efter nederlaget ved Dybbøl i 1864 og døde midt i de stille 1950’ere? Fordi Carl Wesenberg-Lund strålede som et fyrtårn i sin samtid. Med stort mod og mandshjerte kæmpede han for den natur, han havde kær. Han var en pioner, hvis indflydelse gør sig gældende helt frem til vore dage.
Teksterne rækker tilbage til 1800-tallet og tegner et detaljeret billede af datidens rige plante- og dyreliv i det åbne land, i skovene og i de ferske vande. For sine samtidige beskriver Wesenberg-Lund klart hvilken naturbeskyttelse, forureningsbekæmpelse og skovdrift, der er nødvendig for at stoppe destruktionen og sikre naturen i fremtiden.
Derfor er Wesenberg-Lund så central en skikkelse: Han favner både fortid, nutid og fremtid. 

(fra forordet af professor Kaj Sand-Jensen, 2004). 

ISBN 87-89723-08-2. 112 sider. Pris: 80 kr. incl. moms.

Forsendelse: 12,50 kr.

                                                                                           

Kjeld Hansen - Tåstrupvej 31, Tåstrup 4672 Klippinge - +45 56 52 22 70 - email